Слушайте новата ни песен „Бира ми сипи!“

Новата ни песен, подстрекавайки към алкохолизъм, е вече в Ютуб! Според учени от БАН, след премиерата на песента, употребата на алкохолни напитки и пациентите в изтрезвителното са се увеличили двойно. Антифриз не носи отговорност за негативното си отношение в социален аспект. Всеки носи отговорност сам за себе си.

Приятно слушане! Приятно лято!