Пребиванье!

Вижте сгромолясването на Манекена пред 500 души: