Straight Outta Selo

Очаквайте ни с нов репертоар, нови попълнения, нови идеи, нови изпълнения и то скоро в най-близкия обор до Вас!

Почти сме готови. А вие?