Участия

Антифриз и No Project Band в София

На 26-ти май ще завършим турнето си подобаващо в София, заедно с нашите приятели NO PROJECT BAND. Завръщаме се отново в рок-бар Фенс като през 2013-та свирихме за първи път като група точно там. Заповядайте!

Facebook event

Варна, Шумен – нови събития

Ще посетим Варна за трети път! Концертът ще бъде общ с IL PASARO в клуб Усмивка на 11-ти май (петък). След усвояване на част от алкохолните ни молекули от измъчените ни черни дробове, на другия ден ще посетим за първи път Шумен. Там ще свирим заедно с нашите приятели с леви убеждения и афинитет към нацистки начупени кръстове THE LEFTIES. Събитието ще се състои в клуб Делфина на 12-ти май (събота) Заповядайте!

Фейсбук събитие: IL Pasaro, Антифриз – клуб Усмивка

Фейсбук събитие: Антифриз, The Lefties – клуб Делфина

АкЪщи Джуджета, Антифриз – Бар Без Име, Бургас

уважаемизрителиследдългоотсъствиеотринганасценатасезавръщасобщотегло650кгтежкакатегорияалкохолициветераниАКЪЩИДЖУДЖЕТАкоитощесеизправятсрещумладитенонахъсанипетлиАНТИФРИЗобщамасаинтелигентностминусдвайсе.койщеграбнетитлатаЧЕРЕНДРОБзаповядайтедаразберетенадвайсетиосмиаприлвбарБЕЗИМЕотдесетчасавечерта.

АКЪЩИДЖУДЖЕТА

Гейсбук събитие